Κιτ ανακυκλοφορίας, για το Ζεστό Νερό Χρήσης (automatic)

Download

Ημερίδα για ξενοδόχους, στην Σαντορίνη (2016)

Download

Το φυλλάδιο της Rossato για τα ξενοδοχεία

Download

Αντλίες θερμότητας Air Inverter CN ductable (καναλάτες).

Download

Λέβητας pellet τελευταίας τεχνολογίας από την Rossato

Download

Ενδεικτικό κόστος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Download

Ενδεικτικό κόστος εξαερισμού με αφύγρανση (Eng)

Download

Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας Altair

Download

O Γενικός κατάλογος της Rossato Group – 2017

Download

Η καμπάνια της le.n.nik για τα ξενοδοχεία. (Φυλλάδιο)

Download